Helle Aktivitetshotel foto

helle akti logo
Et hotel med mange slags gæster

Helle Aktivitetshotel byder på 48 sengepladser fordelt på 24 værelser. Derudover vil der også være mulighed for en ekstra opredning, samt mulighed for at omdanne nogle kontorer til værelser, så kapaciteten vil være fleksibel.

Værelserne på aktivitetshotellet er oplagt til brugere af kontorfællesskabet eller kørende sælgere eller håndværkere. Det er også tænkt som hotel og overnatningsmulighed for Helle Hallens gæster ved firmaarrangementer, kurser, konferencer, ved sportsstævner og  træningslejre, højskoledage og ikke mindst som et tilbud til turister, der også herved kan få glæde af faciliteteterne i Helle Hallen.

I tæt samarbejde med Helle Hallen er der således plads til møder, bespisning, fest og motion i hal og svømmehal, alt efter hvad man ønsker.  Værelserne kommer til at ligge i den ene langside af bygningen på begge etager og den ene ende op mod Helle Hallen, mens kontorfaciliteterne udfylder delvis den anden langside.

Kontakt os gerne for at høre mere om de mange muligheder ved det nye hotel.

background image