Forside foto

Med Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel vil vi tilbyde et fleksibelt kontorfællesskab samt overnatningsmuligheder i nye moderne omgivelser ved Helle Hallen i Vrenderup.

Det vestjyske er præget af vækstvirksomheder og iværksættere, og dem vil vi gerne have endnu flere af.  Samtidig vil vi gerne styrke overnatningsmulighederne for gæster i Helle Hallen, erhvervsfolk og turister.

Erhvervscenteret og Aktivitetshotellet vil netop imødekomme behovet for kontorpladser og overnatningsmuligheder for forretningsfolk, der jævnligt arbejder i området,  sportsfolk, turister med videre.

Holdet bag planerne for Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel er sammensat af lokale og udefrakommende erhvervsfolk, der ønsker at skabe en bedre grobund for vækst, udvikling og innovation i området.

Vi er allerede langt med planerne: Tilladelsen fra kommunen er givet, der er udfærdiget detaljerede planer for byggeriet, og nu løber vi stærkt for at få finansieringen på plads. Mange lokale har allerede købt en aktie eller givet tilsagn om lån, men vi vil meget gerne flere med. Afkastet på en aktie er budgettet til 10% og renten på et lån er fastsat til 3%. Gaver er naturligvis også velkommen.

Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel kommer til at fungere i en god synergi med Helle Hallens mange muligheder for møder, kurser, seminarer og fritidsaktiviteter.  Det vil uden trivl også være en styrkelse af udviklingsmulighederne for Helle Hallen.
Er du interesseret i at høre mere om projektet og/eller investere i projektet, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Læs meget mere om projektet her på siderne.

 

Orienteringsmøder om Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel
samt væksthuset Power Tower Helle

Se præsentation fra afholdte møder i okt/nov 2017 – Link

background image